Aliments que cal evitar en cas d'acidesa d'estómac

Alimentos que debemos evitar en caso de acidez de estómago

14 de Setembre 2021

L’acidesa d’estomac és una sensació de cremor desagradable que podem sentir quan el bol alimentari que entra a l’estomac i es posa en contacte amb els sucs gàstric, retorna al esòfag. El més probables es que estiguem patint un reflux gastroesofàgic- ERGE.

Causes del reflux gastroesofàgic

1. Quan l’esfínter esofàgic situat a la boca de l’estomac no tanca prou bé i el bol o part d’ell va cap enrere.

2. Consum d’alcohol.

3. Hèrnia de hiat.

4. Obesitat

5. Embaràs.

6. Tabaquisme.

7. Certs medicaments.

8. Malalties autoimmunes com l’anèmia perniciosa.

9. Infecció bacteriana o vírica.

Cal que posem els cinc sentits per evitar l’empitjorament de la malaltia i la irritació del tub digestiu.

Certs aliments, begudes i rutines poden incrementar la probabilitat de patir aquests empipadors refluxos.

Canvis que haurem de fer en l’estil de vida

- Haurem de ingerir menys quantitats d’aliments, poc volum i fer-ho de forma més freqüent.

- Deixar de fumar i beure alcohol.

- Fer exercici físic per ajudar a perdre pes, mai tot just després de menjar.

- Reduir l’estrès.

- Vestir-se amb roba còmoda i que no pressioni l’estómac.

- Esperar un mínim de 3 hores després de menjar, per anar a dormir.

- Si fos possible, fer un curt passeig abans d’anar a dormir.

Aliments que cal evitar i tècniques de cocció preferents

- Aliments molt greixosos: embotits, carns amb greix, lactis amb greix, fruits secs...

- Aliments amb molta fibra: cereals integrals, llegums, fruits secs...

- Aliments flatulents: llegums, certes verdures de fulla verda (cols, escarola, carxofes...)

- Aliments àcids: mel (rica en àcids orgànics), fruites i verdures àcides (cítrics, pinya, tomàquet...)

- Aliments irritants: xocolata i aliments picants (certs pebrots i pebres...)

- Begudes irritants i carbonatades: cafè, te, refrescs carbonatats...

- Menta: (incrementa la secreció d’àcid clorhídric).

Les tècniques de cocció en aquests casos seran bullir els aliments, fer-los al vapor, al forn a baixa temperatura (menys o igual ---180º) a la planxa a foc baix o a la papillota.

Haurem de tenir en compte també que per evitar el malestar menjarem més aliments cuits que crus -que alenteixen la digestió i la fan més pesada-.

Si de sobte sentim acidesa d’estómac caldrà tenir un control més precís del que hem menjat els últims dies per poder diferenciar si es tracte d’un símptoma ocasional degut a un excés d’aliments greixosos, àcids o irritants o bé d’un problema més important que s’haurà de tractar amb un professional de la salut.

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Especialització en Nutrició i Alimentació en Patologies de Gran Prevalença (UOC)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

Membre corresponent amb nº AEND03407 de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

14 de Septiembre 2021

La acidez de estómago es una sensación de ardor desagradable que podemos sentir cuando el bolo alimenticio que entra en el estómago y se pone en contacto con los jugos gástricos, retorna al esófago. Lo más probable es que estemos sufriendo un reflujo gastroesofágico- ERGE.

Causas del reflujo gastroesofágico

1. Cuando el esfínter esofágico situado en la boca del estómago no cierra bien y el bolo alimenticio o parte de él, retorna.

2. Consumo de alcohol.

3. Hernia de hiato.

4. Obesidad

5. Embarazo.

6. Tabaquismo.

7. Ciertos medicamentos.

8. Enfermedades autoinmunes como la anemia perniciosa.

9. Infección bacteriana o vírica.

Debemos poner los cinco sentidos para evitar el empeoramiento de la enfermedad y la irritación del tubo digestivo.

Ciertos alimentos, bebidas y rutinas pueden incrementar la probabilidad de padecer estos molestos reflujos.

Cambios que debemos hacer en el estilo de vida

- Tendremos que ingerir menos cantidades de alimentos, poco volumen y hacerlo de forma más frecuente.

- Dejar de fumar y beber alcohol.

- Hacer ejercicio físico para ayudar a perder peso, nunca justo después de comer.

- Reducir el estrés.

- Vestirse con ropa cómoda y que no presione el estómago.

- Esperar un mínimo de 3 horas después de comer, para ir a dormir.

- Si fuera posible, dar un corto paseo antes de ir a dormir.

Alimentos que deben evitarse y técnicas de cocción preferentes

- Alimentos muy grasos: embutidos, carnes con grasa, lácteos con grasa, frutos secos ...

- Alimentos con mucha fibra: cereales integrales, legumbres, frutos secos ... 

- Alimentos flatulentos: legumbres, ciertas verduras de hoja verde (coles, escarola, alcachofas ...)

- Alimentos ácidos: miel (rica en ácidos orgánicos), frutas y verduras ácidas (cítricos, piña, tomate ...)

- Alimentos irritantes: chocolate y alimentos picantes (ciertos pimientos y pimientas ...)

- Bebidas irritantes y carbonatadas: café, té, refrescos carbonatados ...

- Menta: (incrementa la secreción de ácido clorhídrico).

Las técnicas de cocción en estos casos serán hervir los alimentos, hacerlos al vapor, al horno a baja temperatura (menos o igual --- 180º), a la plancha a fuego bajo o en papillote.

Tendremos que tener en cuenta, también, que para evitar el malestar comeremos más alimentos cocidos que crudos -que ralentizan la digestión y la hacen más pesada-.

Si de repente sentimos acidez de estómago deberíamos tener un control más preciso de lo que hemos comido durante los últimos días para poder diferenciar si se trata de un síntoma ocasional (debido a un exceso de alimentos grasos, ácidos o irritantes) o bien de un problema más importante que se tendrá que tratar con un profesional de la salud.

Sílvia Pellicer Bertrand

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Especialización en Nutrición y Alimentación en Patologías de Gran Prevalencia (UOC)

Máster Universitario en Nutrición y Salud (UOC)

Miembro correspondiente con nº AEND03407 de la Academia Española de Nutrición y Dietética

Els millors moments estan fets d'aquelles petites coses...

Sílvia Pellicer

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página