Dieta Equilibrada (I)

7 de juny 2020

Metges, infermers, nutricionistes, farmacèutics i altres professionals de la salut ens aconsellen seguir una dieta equilibrada. Però... en què consisteix? Pensem que mengem bé? Què és el que realment hem de menjar? I... què és la dieta equilibrada?

La definició de la dieta equilibrada pot seguir unes pautes generals però la dieta equilibrada que hem de mantenir depèn totalment del propi individu, de l’activitat que realitza, de l’etapa de la vida en la que es troba, de les possibles patologies que arrossega i d’altres. Per aquest motiu, una bona dieta ha de sorgir –sempre- del resultat de l’estudi de l’individu (personal) i del que l’envolta.

D’aquesta manera, s’entén que per mantenir un estat saludable i cobrir les necessitats d’energia que requereix l’activitat diària; no és el mateix com s’ha d’alimentar un nen, una persona gran, una dóna embarassada, un oficinista, un pagès, un esportista professional, una persona amb diabetis, un hipertens... i podríem seguir anomenant diferents circumstàncies individuals amb diferents necessitats.

Fugim, doncs, de dietes que no siguin personalitzades!

Dit això, podem parlar d’un equilibri alimentari, com a referència.

Una eina ideal, per saber quins són els aliments que hem de comprar per omplir la nevera de casa i els que hem d’evitar és seguir els consells del Plat Saludable que orienta tant en els tipus d’aliments a adquirir com en les proporcions d’aquests aliments.

Plat Saludable.

bit.ly/2U7664n

bit.ly/2U7664n

Les proporcions del plat les hem de distribuir entre les diferents ingestes diàries, per aconseguir, finalment, la varietat i l’equilibri desitjat.

Cal destacar que la meitat del plat ha de ser fruites i verdures (crues i cuinades). No es tracta de cap dieta per perdre pes ni de cap dieta vegetariana; la dieta equilibrada conté tots els macronutrients, subministrant calories (glúcids, proteïnes i greixos) i tots els micronutrients (vitamines i minerals) que necessitem.

En el Plat de Harvard, es mostra que els aliments a tenir en compte són, preferiblement, sense processar o mínimament processats. Els aliments processats suporten canvis abans de poder ser consumits. Hi ha canvis, com els tractaments a temperatures elevades o certs envasats que permeten millorar la seva seguretat, eliminant bactèries. Altres canvis, com afegir sucres, greixos, sal i additius (ingredients amagats) comporten més riscos per la salut al perdre el control del que realment s’ingereix a la dieta.

Un truc que no falla mai és aconseguir comprar aliments amb el menor número d’ingredients possible o amb cap. Aliments reals.

Seguir una dieta equilibrada és seguir un estil de vida equilibrat. Per això, cal introduir una activitat física diària d’uns 60 minuts, mantenir l’equilibri emocional, beure 1,5 – 2 litres d’aigua diària, no consumir alcohol o de forma esporàdica i utilitzar tècniques de cuina saludables amb poc oli: vapor, planxa, wok, microones o forn.

I... tan important és saber què s’ha de menjar com saber quines quantitats (racions) s’han de servir... [ho explicaré d’una forma molt senzilla en la següent entrada del Blog: Dieta Equilibrada (II)].

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

-----------------------------------------------

7 de junio 2020

Médicos, enfermeros, nutricionistas, farmacéuticos y otros profesionales de la salud nos aconsejan seguir una dieta equilibrada. Pero... ¿en qué consiste? ¿Creemos que comemos bien? ¿Qué es lo que realmente debemos comer? Y ... ¿qué es la dieta equilibrada?

La definición de la dieta equilibrada puede seguir unas pautas generales pero la dieta equilibrada que debemos mantener depende totalmente del propio individuo, de la actividad que realiza, de la etapa de la vida en la que se encuentra, de las posibles patologías que arrastra y otros. Por este motivo, una buena dieta debe surgir -siempre- del resultado del estudio del individuo (personal) y de lo que le rodea.

De este modo, se entiende que para mantener un estado saludable y cubrir las necesidades de energía que requiere la actividad diaria, nunca será lo mismo saber cómo se ha de alimentar un niño, una persona mayor, una mujer embarazada, un oficinista, un payés, un deportista profesional, una persona con diabetes, un hipertenso... y podríamos seguir nombrando diferentes circunstancias individuales con diferentes necesidades.

Huyamos, entonces, de dietas que no sean personalizadas!

Dicho esto, sí podemos hablar de un equilibrio alimentario, como referencia.

Una herramienta ideal para saber cuáles son los alimentos que deberíamos comprar para llenar la nevera de casa y los que deberíamos evitar, es seguir los consejos del Plato Saludable que orienta tanto en el tipo de alimento a adquirir como en las proporciones de este alimento.

Plato Saludable.

bit.ly/2U7664n

bit.ly/2U7664n

Las proporciones del plato las debemos distribuir entre las distintas ingestas diarias, para conseguir, finalmente, la variedad y el equilibrio deseado.

Cabe destacar que la mitad del plato debe de ser frutas y verduras (crudas y cocidas). No se trata de ninguna dieta para perder peso ni de ninguna dieta vegetariana; la dieta equilibrada contiene todos los macronutrientes, suministrando calorías (glúcidos, proteínas y grasas) y todos los micronutrientes (vitaminas y minerales) que necesitamos.

En el Plato de Harvard se muestra que los alimentos a tener en cuenta son, preferiblemente, sin procesar o mínimamente procesados. Los alimentos procesados ​​soportan cambios antes de poder ser consumidos. Hay cambios, como los tratamientos a temperaturas elevadas o ciertos envasados, ​​que permiten mejorar su seguridad, eliminando bacterias. Otros cambios, como añadir azúcares, grasas, sal y aditivos (ingredientes escondidos) comportan más riesgos para la salud al perder el control de lo que realmente se ingiere en la dieta.

Un truco que nunca falla es conseguir comprar alimentos con el menor número de ingredientes posible o con ninguno. Alimentos reales.

Seguir una dieta equilibrada es seguir un estilo de vida equilibrado. Por ello, es necesario introducir una actividad física diaria de unos 60 minutos, mantener el equilibrio emocional, beber 1,5-2 litros de agua diaria, no consumir alcohol o de forma esporádica y utilizar técnicas de cocina saludables con poco aceite: vapor, plancha, wok, microondas o horno.

Y... tan importante es saber qué se debe comer como saber qué cantidades (raciones) se deben servir... [lo explicaré, de forma muy sencilla, en la siguiente entrada del Blog: Dieta Equilibrada (II) ].

Silvia Pellicer Bertrand

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Máster Universitario de Nutrición y Salud (UOC)

Els millors moments estan fets d'aquelles petites coses.

Sílvia Pellicer

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página