Òrgans emuntoris o desintoxicadors

Órganos emuntorios o desintoxicadores

24 de novemvbre 2020

Netejar el cos humà de toxines forma part de l’activitat dels nostres òrgans vitals, però... què succeeix quan hi ha un excés i no poden depurar el suficient?

Què són els òrgans emuntoris?

La definició d’emuntori, segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola (RAE), és el conducte, canal o òrgan excretor del cos dels animals.

Una segona definició, segons l’enciclopèdia de medicina naturista (Mednaturis), ens ho descriu com tot òrgan o conducte que té la funció, entre d’altres, d’eliminar els residus metabòlics de l’organisme.

Mantenir aquests òrgans en un bon estat és la clau del control i la prevenció de futures dolències.

Així doncs, quins són els principals òrgans emuntoris i quina és la seva importància?

Els òrgans principals per depurar i eliminar toxines són el fetge, els ronyons, els intestins, els pulmons i la pell. S’hauria de tenir en compte el sistema limfàtic amb la canalització i transport del líquid extracel·lular cap al sistema circulatori i el bon funcionament del sistema circulatori per poder depurar l’organisme.

El cos humà treu a l’exterior, per sí mateix, les toxines que resulten de la degradació dels nostres propis teixits, de la metabolització dels nutrients que ingerim o les que provenen de la contaminació exterior de l’aire, de l’aigua i de la terra.

En el moment en que hi ha un excés de toxines i no és possible eliminar-les totes, l’organisme respon de forma immediata amb una simptomatologia diversa, que ha de ser atesa doncs, en cas contrari, pot fer-nos emmalaltir de manera crònica.

Molts són els símptomes que ens avisen de que els nostres òrgans ja no assoleixen amb èxit el seu objectiu

• Restrenyiment crònic

• Inflamació amb articulacions i músculs adolorits

• Boira cerebral i mals de cap freqüents

• Fatiga o falta d’energia

• Sensibilitat cutània i problemes a la pell (amb taques, més fosca, deshidratada, seca...)

• Increment de pes

• Mala olor corporal i mal alè

• Canvis d’humor, d’estat d’ànim o depressions

• Insomni

Ajudem-nos amb hàbits saludables que permetran donar un respir als òrgans emuntoris.

Seguir la DIETA MEDITERRÀNIA és cuidar del teu fetge

L’article La dieta del fetge gras. Una nutrició baixa en carbohidrats rica en fruites, llegums i peixos conclou que els sucres, en general, contribueixen al dipòsit de greix al fetge i provoquen inflamació. Els greixos saturats i els fregits provoquen, també, el fetge gras. Tanmateix, el fet de menjar en excés i mantenir sobrepès perjudica la funció de filtració d’aquest òrgan; per altra banda, eliminar les begudes alcohòliques de la dieta és fonamental pel seu bon funcionament.

Seguir la DIETA MEDITERRÀNIA és cuidar dels teus ronyons

La conclusió, de la revisió sistemàtica i metaanàlisi Patrons dietètics saludables i incidència de malaltia renal crònica (MRC), “indica que adherir-se a un patró dietètic saludable ric en, verdures, fruites, llegums, fruits secs, grans sencers, peixos i làctics baixos en greixos, i una menor ingesta de carns vermelles i processades, sodi i begudes ensucrades, s'associa amb una incidència reduïda de malaltia renal crònica (MRC) i albuminúria. A partir dels resultats d'aquesta revisió, cal un patró dietètic saludable (possiblement la dieta mediterrània) i/o intervencions que demostrin l'eficàcia de les pautes dietètiques en assajos aleatoris i controlats”.

Seguir la DIETA MEDITERRÀNIA és cuidar dels teus intestins

La publicació Components alimentaris i hàbits dietètics: claus per a una composició de microbiota intestinal saludable demostra un vincle entre l'adhesió a la dieta mediterrània i les millores en la diversitat i riquesa de la microbiota intestinal.

“Els components alimentaris tenen un impacte clau en la microbiota intestinal, influint en la seva composició en termes de riquesa i diversitat. D'una banda, l'alta ingesta de proteïnes animals, greixos saturats, sucre i sal podria estimular el creixement de bacteris patògens en detriment de bacteris beneficiosos, el que condueix a possibles alteracions de la barrera intestinal. D'altra banda, el consum de polisacàrids complexos i proteïnes vegetals es podria associar amb un augment de la quantitat de bacteris beneficiosos, estimulant la producció d’àcids grassos de cadena curta. D'altra banda, els omega-3, els polifenols i els micronutrients semblen tenir el potencial de conferir beneficis per a la salut mitjançant la modulació de la microbiota intestinal”.

Seguir una DIETA EQUILIBRADA és cuidar dels teus pulmons

Segons les recomanacions de l'OMS, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), l'European Respiratory Society (ERS), l'American Thoracic Society (ATS) i la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF).

“Tot i que els efectes de la dieta sobre els pulmons encara estan en estudi, és evident que els següents consells poden ajudar a mantenir una bona salut pulmonar:

• Seguir una dieta equilibrada amb una gran quantitat de fruites, verdures i peix.

• Reduir la ingesta de sal.

• Restringir la quantitat d'àcids grassos trans i omega-6 en la dieta.

• Mantenir un pes ideal.

• Realitzar exercici moderat”.

A totes aquestes indicacions afegim l’equilibri emocional que ens ajudarà a allunyar-nos de l’ansietat i l'estrès, l’activitat física diària d’uns 60 min, les coccions i tècniques culinàries saludables i recordar beure aigua suficient.

No podem fer desaparèixer de cop les toxines que generem o que ens envolten però sí podem estar preparats per combatre i reduir-les. Tenim un sol cos i hem de ser responsables del seu manteniment. El resultat és meravellós perquè serem, sempre, els primers beneficiats.

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Especialització en Nutrició i Alimentació en Patologies de Gran Prevalença (UOC)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

Membre nº AEND03407 de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica

-------------------------------------------------

24 de noviembre 2020

Limpiar el cuerpo humano de toxinas forma parte de la actividad de nuestros órganos vitales, pero... ¿qué sucede cuando hay un exceso y no pueden depurar lo suficiente?

¿Qué son los órganos emuntorios?

La definición de emuntorios, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), es el conducto, canal u órgano excretor del cuerpo de los animales.

Una segunda definición, según la enciclopedia de medicina naturista (Mednaturis), nos lo describe como todo órgano o conducto que tiene la función, entre otras, de eliminar los residuos metabólicos del organismo.

Mantener estos órganos en un buen estado es la clave del control y la prevención de futuras dolencias.

De este modo, ¿cuáles son los principales órganos emuntorios y cuál es su importancia?

Los órganos principales para depurar y eliminar toxinas son el hígado, los riñones, los intestinos, los pulmones y la piel. Se debería tener en cuenta el sistema linfático con la canalización y transporte del líquido extracelular hacia el sistema circulatorio y el buen funcionamiento del sistema circulatorio para poder depurar el organismo.

El cuerpo humano expulsa al exterior, por sí mismo, las toxinas que resultan de la degradación de nuestros propios tejidos, de la metabolización de los nutrientes que ingerimos o las que provienen de la contaminación exterior del aire, del agua y de la tierra.

En el momento en que hay un exceso de toxinas y no es posible eliminarlas todas, el organismo responde de forma inmediata con una sintomatología diversa, que debe ser atendida ya que, de lo contrario, puede hacernos enfermar de manera crónica.

Muchos son los síntomas que nos avisan de que nuestros órganos ya no alcanzan con éxito su objetivo

• Estreñimiento crónico

• Inflamación con articulaciones y músculos doloridos

• Niebla cerebral y dolores de cabeza frecuentes

• Fatiga o falta de energía

• Sensibilidad cutánea y problemas en la piel (con manchas, más oscura, deshidratada, seca ...)

• Incremento de peso

• Mal olor corporal y mal aliento

• Cambios de humor, de estado de ánimo o depresiones

• Insomnio

Ayudémonos con hábitos saludables que permitirán dar un respiro a los órganos emuntorios.

Seguir la DIETA MEDITERRÁNEA es cuidar de tu hígado

El artículo La dieta del hígado graso. Una nutrición baja en carbohidratos rica en frutas, legumbres y pescados concluye que los azúcares, en general, contribuyen al depósito de grasa en el hígado y provocan inflamación. Las grasas saturadas y los fritos provocan, también, el hígado graso. Asimismo, el hecho de comer en exceso y mantener sobrepeso perjudica la función de filtración de este órgano; por otra parte, eliminar las bebidas alcohólicas de la dieta es fundamental para su buen funcionamiento.

Seguir la DIETA MEDITERRÁNEA es cuidar de tus riñones

La conclusión, de la revisión sistemática y metaanálisis Patrones dietéticos saludables e incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) "indica que adherirse a un patrón dietético saludable rico en, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, granos enteros, peces y lácteos bajos en grasas, y una menor ingesta de carnes rojas y procesadas, sodio y bebidas azucaradas, se asocia con una incidencia reducida de enfermedad renal crónica (ERC) y albuminuria. A partir de los resultados de esta revisión, hay un patrón dietético saludable (posiblemente la dieta mediterránea) y / o intervenciones que demuestren la eficacia de las pautas dietéticas en ensayos aleatorios y controlados".

Seguir la DIETA MEDITERRÁNEA es cuidar de tus intestinos

La publicación Componentes alimentarios y hábitos dietéticos: claves para una composición de microbiota intestinal saludable demuestra un vínculo entre la adhesión a la dieta mediterránea y las mejoras en la diversidad y riqueza de la microbiota intestinal.

"Los componentes alimentarios tienen un impacto clave en la microbiota intestinal, influyendo en su composición en términos de riqueza y diversidad. Por un lado, la alta ingesta de proteínas animales, grasas saturadas, azúcar y sal podría estimular el crecimiento de bacterias patógenas en detrimento de bacterias beneficiosas, lo que conduce a posibles alteraciones de la barrera intestinal. Por otra parte, el consumo de polisacáridos complejos y proteínas vegetales se podría asociar con un aumento de la cantidad de bacterias beneficiosas, estimulando la producción de ácidos grasos de cadena corta. Por otra parte, los omega-3, los polifenoles y los micronutrientes parecen tener el potencial de conferir beneficios para la salud mediante la modulación de la microbiota intestinal ".

Seguir una DIETA EQUILIBRADA es cuidar de tus pulmones

Según las recomendaciones de la OMS, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la European Respiratory Society (ERS), la American Thoracic Society (ATS) y la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF).

"Aunque los efectos de la dieta sobre los pulmones aún están en estudio, es evidente que los siguientes consejos pueden ayudar a mantener una buena salud pulmonar:

• Seguir una dieta equilibrada con una gran cantidad de frutas, verduras y pescado.

• Reducir la ingesta de sal.

• Restringir la cantidad de ácidos grasos trans y omega-6 en la dieta.

• Mantener un peso ideal.

• Realizar ejercicio moderado ".

A todas estas indicaciones añadimos el equilibrio emocional que nos ayudará a alejarnos de la ansiedad y el estrés, la actividad física diaria de unos 60 min, las cocciones y técnicas culinarias saludables y recordar beber el agua suficiente.

No podemos hacer desaparecer de golpe las toxinas que generamos o que nos rodean pero sí podemos estar preparados para combatir y reducirlas. Tenemos un solo cuerpo y debemos ser responsables de su mantenimiento. El resultado es maravilloso porque seremos, siempre, los primeros beneficiados.

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Especialización en Nutrición y Alimentación en Patologías de Gran Prevalencia (UOC)

Máster Universitario en Nutrición y Salud (UOC)

Miembro nº AEND03407 de la Academia Española de Nutrición y Dietética

Els millors moments estan fets d'aquelles petites coses

Sílvia Pellicer

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página