Les nostres defenses a punt!

¡Nuestras defensas a punto!

bit.ly/2ReGHVl

bit.ly/2ReGHVl

1 d'abril 2020

Moltes són les causes que ens fan disminuir, en un moment donat, les nostres defenses.

Portar a ratlla aquesta possibilitat pot dependre de nosaltres. Així doncs, hem de tenir una alimentació variada, saludable i equilibrada, hem de fer exercici de forma regular, mantenir un estat d’ànim positiu i evitar l’estrès. Per una altra banda, els canvis d’estació poden fer baixar les nostres defenses i el fet de no descansar el suficient altera, també, la nostra salut.

El sistema immunològic (sistema de defensa natural del ésser viu) actua per defensar-nos contra els gèrmens (bacteris, virus, paràsits i fongs) que causen les malalties.

L'Institut Microbiota Biocodex, ens defineix la microbiota intestinal (abans, flora intestinal) com el conjunt de microorganismes (bactèries, llevats, fongs i altres) que viuen en el nostre intestí.

La composició d’aquesta microbiota ve modulada, entre d’altres, per l’alimentació, les costums alimentaries i l’estil de vida; i la seva diversitat està relacionada amb la salut.

La ciència ens confirma que la gent gran perd diversitat de microbiota pel fet de seguir una alimentació menys variada i prendre medicaments o antibiòtics, d’aquesta manera, es tornen més sensibles a les inflamacions, infeccions i altres patologies. Així, en èpoques on els contagis de malalties són més alts, la gent gran és personal de risc i s’ha de tenir més cura per protegir-los.

Cal que tots reforcem aquestes defenses i els científics ens descobreixen

• La implicació de la microbiota en el desenvolupament del sistema immunitari.

• El paper de la microbiota en patologies amb components inflamatoris i immunitaris.

• La modulació de les bactèries intestinals en la prevenció de infeccions.

L’institut classifica les funcions de la microbiota en :

1. Funció metabòlica que afavoreix la digestió i l’absorció de nutrients.

2. Funció de barrera que defensa de microbis i toxines.

3. Funció de defensa que desenvolupa el sistema immunitari intestinal.

4. Funció de manteniment de la mucosa intestinal.

S’entén, doncs, la importància de mantenir la nostra microbiota en equilibri i es descobreixen formes de poder actuar per poder fer front a microorganismes que ataquen i posen en perill la salut.

Els probiòtics.

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut)/ FAO (Food and Agriculture Organization), són els microorganismes vius que, en quantitats suficients, tenen efectes beneficiosos per la salut.

Lactobacilli, Bifidobacterium, Cocos grampositius, Saccharomyces. Presents de forma natural en productes com les llets fermentades, iogurt, quefir, algun formatge fresc, begudes que contenen llet fermentada, xucrut...

Els prebiòtics.

Són hidrats de carboni complexos, fibres no digeribles que estimulen el creixement de les bactèries beneficioses de la microbiota en el colon. No són digeribles pels sucs gàstrics, són d’origen vegetal i ajuden als aliments probiòtics a millorar les funcions de la microbiota.

Es troben en aliments rics en fibra com les verdures i les fruites.

• Contenen inulina. Endívies, escarola, xicoira, ceba, all, carxofa...

• Contenen fructooligosacàrids. Plàtan, tomàquet, all, ceba, porro, xicoira, carxofa, espàrrec...

• Contenen galactooligosacàrids. Llegums i llet de vaca

Simbiòtics.

Són productes que contenen a la vegada probiòtics i prebiòtics per mantenir la microbiota intestinal amb equilibri i amb bona salut.

Els estudis fets per científics i professionals de la salut demostren l'eficàcia dels probiòtics en: 

• L’increment del valor nutricional dels nutrients a través de la millora en la digestibilitat i l’absorció de vitamines i minerals.

• La millora de l’absorció de la lactosa, el seu tractament i la biodisponibilitat del calci.

• La prevenció de la diarrea per antibiòtics i el tractament de la diarrea infantil.

• El tractament de la colitis ulcerosa.

Hi ha, doncs, una veritable necessitat d’aquests aliments funcionals? 

Realment, una persona sana, amb una dieta variada i equilibrada té suficient per mantenir les defenses perquè tots els aliments naturals que s’han citat, entren dins de les millor receptes habituals...

Si bé és cert que, en determinades situacions, amb unes dosis adequades i amb un consum regular, poden resultar beneficiosos quan amb la dieta no n’hi ha prou per millorar certes patologies o per refer-nos, abans, d’algunes malalties. També són útils en els casos de no poder consumir certs aliments per intoleràncies o simplement, perquè no els mengem si no ens agraden.

Definitivament, molts experts consideren, avui en dia, la microbiota com un nou “òrgan” amb funcions claus per mantenir la nostra bona salut.

Sílvia Pellicer Bertrand.

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

-------------------------------------------

1 de abril 2020

Muchas son las causas que nos hacen disminuir, en un momento dado, nuestras defensas.

Mantener a raya esta posibilidad puede depender de nosotros. Así pues, debemos llevar una alimentación variada, saludable y equilibrada, tenemos que hacer ejercicio de forma regular, mantener un estado de ánimo positivo y evitar el estrés. Por otra parte, los cambios de estación pueden hacer bajar nuestras defensas y el hecho de no descansar lo suficiente altera, también, nuestra salud.

El sistema inmunológico (sistema de defensa natural del ser vivo) actúa para defendernos contra los gérmenes (bacterias, virus, parásitos y hongos) que causan las enfermedades.

El Instituto Microbiótica Biocodex, nos define la microbiota intestinal (antes, flora intestinal) como el conjunto de microorganismos (bacterias, levaduras, hongos y otros) que viven en nuestro intestino.

La composición de esta microbiota viene modulada, entre otros, por la alimentación, las costumbres alimentarias y el estilo de vida; y su diversidad está relacionada con la salud.

La ciencia nos confirma que la gente mayor pierde diversidad de microbiota por seguir una alimentación menos variada y tomar medicamentos o antibióticos, de esta manera, se vuelven más sensibles a las inflamaciones, infecciones y otras patologías. Así, en las épocas de mayores contagios, las personas mayores son el personal de riesgo y se debe tener más cuidado para protegerlos.

Es necesario que todos reforcemos estas defensas y los los científicos nos descubren

• La implicación de la microbiota en el desarrollo del sistema inmunitario.

• El papel de la microbiota en patologías con componentes inflamatorios e inmunitarios.

• La modulación de las bacterias intestinales en la prevención de infecciones.

El Instituto clasifica las funciones de la microbiota en:

1. Función metabólica que favorece la digestión y la absorción de nutrientes.

2. Función de barrera que defiende de microbios y toxinas.

3. Función de defensa que desarrolla el sistema inmunitario intestinal.

4. Función de mantenimiento de la mucosa intestinal.

Se entiende, pues, la importancia de mantener nuestra microbiota en equilibrio y se descubren formas de poder actuar para poder hacer frente a microorganismos que atacan y ponen en peligro la salud.

Los probióticos.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) / FAO (Food and Agriculture Organization), son los microorganismos vivos que, en cantidades suficientes, tienen efectos beneficiosos para la salud.

Lactobacilli, Bifidobacterium, Cocos grampositivos, Saccharomyces. Presentes de forma natural en productos como las leches fermentadas, yogur, kéfir, algún queso fresco, bebidas que contienen leche fermentada, chucrut ...

Los prebióticos.

Son hidratos de carbono complejos, fibras no digeribles que estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas de la microbiota en el colon. No son digeribles por los jugos gástricos, son de origen vegetal y ayudan a los alimentos probióticos a mejorar las funciones de la microbiota.

Se encuentran en alimentos ricos en fibra como las verduras y las frutas.

• Contienen inulina. Endibias, escarola, achicoria, cebolla, ajo, alcachofa ...

• Contienen fructooligosacáridos. Plátano, tomate, ajo, cebolla, puerro, achicoria, alcachofa, espárrago ...

• Contienen galactooligosacáridos. Legumbres y leche de vaca

Simbióticos.

Son productos que contienen a la vez probióticos y prebióticos para mantener la microbiota intestinal en equilibrio y con buena salud.

bit.ly/2QYN9PW

bit.ly/2QYN9PW

Los estudios realizados por científicos y profesionales de la salud demuestran la eficacia de los probiótico en: 

• El incremento del valor nutricional de los nutrientes a través de la mejora en la digestibilidad y la absorción de vitaminas y minerales.

• La mejora de la absorción de la lactosa, su tratamiento y la biodisponibilidad del calcio.

• La prevención de la diarrea por antibióticos y el tratamiento de la diarrea infantil.

• El tratamiento de la colitis ulcerosa.

Hay, pues, una verdadera necesidad de estos alimentos funcionales? 

Realmente, una persona sana, con una dieta variada y equilibrada tiene suficiente para mantener las defensas porque todos los alimentos naturales que se han citado, entran dentro de las mejor recetas habituales...

Si bien es cierto que, en determinadas situaciones, con unas dosis adecuadas y con un consumo regular, pueden resultar beneficiosos cuando la dieta no es suficiente para mejorar ciertas patologías o para reponernos, antes, de algunas enfermedades. También son útiles en los casos de no poder consumir ciertos alimentos por intolerancias o simplemente, porque no los comemos si no nos gustan.

Definitivamente, muchos expertos consideran, hoy en día, la microbiota como un nuevo "órgano" con funciones claves para mantener nuestra buena salud.

Silvia Pellicer Bertrand.

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Máster Universitario de Nutrición y Salud (UOC)

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página