El fals mite sobre la vitamina C

El falso mito sobre la vitamina C

10 d'abril 2020

És la vitamina C la resposta al control dels nostres refredats?

Els suplements de vitamina C ens protegeixen de les malalties d’origen víric de les vies respiratòries?

Per les xarxes corren molta informació errònia i falsos mites que han volgut donar solucions a la crisi sanitària que estem vivint aquests dies amb la Covid-19.

Si la investigació ens conclou que els suplements de vitamina C no redueixen el risc de patir un refredat comú, molt menys una grip o la malaltia que produeix el nou coronavirus.

La vitamina C, també anomenada àcid ascòrbic, participa en molts processos metabòlics i actua com antioxidant per protegir les cèl·lules de l’acció nociva dels oxidants, com els radicals lliures. Participa en la biosíntesi de col·lagen (necessari per la cicatrització de les ferides), millora l’absorció del ferro present en aliments d’origen vegetal i contribueix al bon funcionament del sistema immunitari.

Es destrueix amb el contacte amb l’aire, la llum o la calor.

Una deficiència de vitamina C, menys de 10 mg al dia, pot provocar l’escorbut amb símptomes de lesions hemorràgiques, també a les membranes mucoses, genives tumefactes i dents fluixes.

A la contra, un consum elevat de vitamina C pot produir molèsties gastrointestinals (diarrees o rampes abdominals), càlculs renals... tot i que és difícil l’excés de vitamina C en l’organisme perquè es tracta d’una vitamina hidrosoluble i el seu excés és eliminat per l’orina.

La ingesta recomanada diària queda reflectida a la gràfica: 

bit.ly/2JW98mw

bit.ly/2JW98mw

En general, els fumadors necessiten prendre una major quantitat de vitamina C perquè la nicotina redueix aquesta vitamina en l’organisme.

Hi ha autors que consideren que la quantitat hauria de ser de 110 mg diaris i d’altres que hauríem de prendre fins a 200 mg que corresponen a cinc fruites al dia.

Per tenir una idea més clara del que necessitem, sabem que una taronja ens aporta aproximadament 53 mg de vitamina C.

En general, la podem trobar a fruites i verdures. Fruites cítriques com les taronges i els pomelos, també als pebrots vermells i verds, als kiwis, a les maduixes i al meló.

Podem trobar-la al bròquil, als tomàquets i a les patates.

I hem de recordar que la vitamina C que contenen disminueix tant amb la calor com amb l’emmagatzematge.

Algunes fonts de vitamina C

bit.ly/2JW98mw

bit.ly/2JW98mw

Estudis científics ens demostren, amb evidència significativa, que en la majoria de persones, els suplements de vitamina C no redueixen el risc de patir un refredat comú i tampoc són útils un cop els símptomes del refredat són evidents. De tota manera, hi ha evidència de què prendre suplements de vitamina C de forma regular pot fer disminuir, lleument, la durada del refredat o fer que els símptomes siguin més lleus.

El refredat comú és una de les malalties més habituals d’origen víric i, juntament amb la grip, causa infecció aguda de les vies respiratòries: rinitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis, pneumònia... La grip, a més a més, ve acompanyada de febre, miàlgies i cefalees...

Hem sentit propostes pel tractament de les infeccions víriques respiratòries a base de vitamina C i s’ha venut i utilitzat com agent preventiu i terapèutic. Moltes vegades descobrim interessos econòmics darrere de certs missatges. Per aquest motiu, hem de saber contrastar notícies i recollir les fonts més fiables per arribar a la veritat demostrada.

Sílvia Pellicer Bertrand.

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

---------------------------------------------

10 de abril 2020

¿Es la vitamina C la respuesta al control de nuestros resfriados?

¿Los suplementos de vitamina C nos protegen de las enfermedades de origen vírico de las vías respiratorias?

Por las redes corren mucha información errónea y falsos mitos que pretenden dar soluciones a la crisis sanitaria que estamos viviendo estos días con la Covid-19.

Si la investigación nos concluye que los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de sufrir un resfriado común, mucho menos una gripe o la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, participa en muchos procesos metabólicos y actúa como antioxidante para proteger las células de la acción nociva de los oxidantes, como los radicales libres. Participa en la biosíntesis de colágeno (necesario para la cicatrización de las heridas), mejora la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Se destruye al contactar con el aire, la luz o el calor.

Una deficiencia de vitamina C, menos de 10 mg al día, puede provocar el escorbuto con síntomas de lesiones hemorrágicas, también en las membranas mucosas, encías tumefactas y dientes flojos.

A la contra, un consumo elevado de vitamina C puede producir molestias gastrointestinales (diarreas o calambres abdominales), cálculos renales... aunque es difícil el exceso de vitamina C en el organismo porque se trata de una vitamina hidrosoluble y su exceso es eliminado por la orina.

La ingesta recomendada diaria queda reflejada en la gráfica: 

bit.ly/2JW98mw

bit.ly/2JW98mw

En general, los fumadores necesitan tomar una mayor cantidad de vitamina C ya que la nicotina reduce esta vitamina en el organismo.

Hay autores que consideran que la cantidad debería ser de 110 mg diarios y otros que deberíamos tomar hasta 200 mg que corresponden a cinco frutas al día.

Para tener una idea más clara de lo que necesitamos, sabemos que una naranja nos aporta aproximadamente 53 mg de vitamina C.

En general, la podemos encontrar en frutas y verduras. Frutas cítricas como las naranjas y los pomelos, también en los pimientos rojos y verdes, los kiwis, las fresas y el melón.

Podemos encontrarla en el brócoli, los tomates y las patatas.

Y hemos de recordar que la vitamina C que contienen disminuye tanto con calor como con el almacenamiento.

Algunas fuentes de vitamina C

bit.ly/2JW98mw

bit.ly/2JW98mw

Estudios científicos nos demuestran con evidencia significativa que en la mayoría de personas, los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de sufrir un resfriado común y tampoco son útiles una vez los síntomas del resfriado son evidentes. De todos modos, hay evidencia de que tomar suplementos de vitamina C de forma regular puede disminuir, levemente, la duración del resfriado o hacer que los síntomas sean más leves.

El resfriado común, es una de las enfermedades más habituales de origen vírico y junto con la gripe, causa infección aguda de las vías respiratorias: rinitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía... La gripe, además, viene acompañada de fiebre, mialgias y cefaleas...

Hemos oído propuestas para el tratamiento de las infecciones víricas respiratorias a base de vitamina C y se ha vendido y utilizado como agente preventivo y terapéutico. Muchas veces descubrimos intereses económicos detrás de ciertos mensajes. Por este motivo, debemos saber contrastar noticias y recoger las fuentes más fiables para llegar a la verdad demostrada.

Silvia Pellicer Bertrand.

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Máster Universitario de Nutrición y Salud (UOC)

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página